A downloadable game

The open source code is a term license code denoting that a product includes permission to use its source code, design documents, or content. It most commonly refers to the open source model, in which open source software or other products are released under an open source license as part of the open source-software movement. Use of the term originated with edition  software, but has expanded beyond the software sector to cover other open content and forms of open collaboration.

---------------------

Açık kaynak kodu, bir ürünün kaynak kodunu, tasarım belgelerini veya içeriğini kullanma izni içerdiğini belirten bir dönem lisans kodudur. En yaygın olarak, açık kaynak yazılım hareketinin bir parçası olarak açık kaynak lisansı altında açık kaynak yazılımın veya diğer ürünlerin piyasaya sürüldüğü açık kaynak modelini ifade eder. Terimin kullanımı sürüm yazılımından kaynaklanmıştır, ancak diğer açık içeriği ve açık işbirliği biçimlerini kapsayacak şekilde yazılım sektörünün ötesine geçmiştir.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.